FAI O TEU DONATIVO

Se desexas colaborar ca Fundación Breogán realizando un donativo, axudarás a que se leven a cabo multitude de proxectos.

A maneira de facer a doazón é a través dunha transferencia bancaria á conta da Fundación Breogán, indicando no concepto “Donativo Fundación Breogán”.

Caixa Rural Galega ES27 3070 0031 4461 2908 2423

A doazón está suxeita ós beneficios fiscais que establece a Lei de Réxime Fiscal das Entidades sin Fins Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ó Mecenazgo, Lei 49/2002 (entidades calificadas pola lei no seu artigoo 16 e disposicións 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª e os consorcios a que se refire o seu artigo 27.2 segundo) ó estar acollida a Fundación Breogán a dita lei como entidade beneficiaria de mecenazgo. Por elo, ó facer o donativo terás unha deducción na túa declaración da Renda dun 80% dos primeiros 150 € donados. A partires dese importe, as doazóns serán deducibles ó 35% ou ó 40% si se trata de doazóns periódicas realizadas durante a lo menos tres anos á mesma entidade por un importe igual ou superior. A deducción ten un límite do 10% da base liquidable do imposto.

Importante: para que poidamos informar á Axencia Tributaria do importe da túa donación é imprescindible que nos facilites o teu DNI ou NIF e enderezo ó realizar a donación. Podes facelo enviándonos un email a info@fundacionbreogan.org