QUÉN SOMOS?

PADROADO FUNDACIÓN BREOGÁN

NARCISO FERNÁNDEZ

Presidente

Empresario

CARMEN LENCE

Vicepresidenta

Empresaria

ALFONSO OROL

Secretario

Concello de Lugo

JULIO GONZÁLEZ

Vocal

Avogado

SALVADOR ARCO 

Vocal

Director da Fundación Breogán

NURIA VARELA – PORTAS

Vocal

Empresaria