Novas

Nova composición do Padroado da Fundación Breogán

Onte quedou conformado o novo órgano de goberno e representación da Fundación Breogán, constituído do seguinte xeito:

  • Presidente: D. NARCISO FERNÁNDEZ.
  • Vicepresidenta: Dna. CARMEN LENCE.
  • Secretario: D. ALFONSO OROL.
  • Vocal: D. JULIO GONZÁLEZ.
  • Vocal: D. SALVADOR ARCO.
  • Vocal: Dna. NURIA VARELA – PORTAS.